Vivo কম দামে ভালো ফোন

 

  *2021 সালে ভিভো মোবাইলের দাম - ভিভো মোবাইলের মূল্য তালিকা 2021

  V*ivo Mobile 2021-এর বর্তমান মূল্য তালিকা, Vivo Mobile 2021-এর বর্তমান মূল্য, বাংলাদেশে সমস্ত Vivo ফোনের সর্বশেষ আপডেট।


  *আমরা চেষ্টা করেছি সকল ভিভো মোবাইলের বর্তমান মূল্য তালিকা বাংলা ব্লগ পেজে প্রকাশ করার।  আপনি এই পৃষ্ঠার মাধ্যমে সহজেই সমস্ত Vivo মোবাইলের বর্তমান দাম জানতে পারবেন। 

*  ভিভো মোবাইলের মূল্য তালিকা 2021

  ভিভো মোবাইলের তালিকা মূল্য RAM

  *Vivo X20 Plus UD ৳ 56,800 4 GB

  Vivo V9 ৳ 26,990 4 জিবি

  Vivo X21 ৳ 24,000 6 জিবি

  Vivo X21 UD ৳ 56,900 6 GB

  Vivo Y71 9,990 3 GB

  Vivo V9 Youth 19,990 4 GB

  Vivo Y53i 9,990 2 GB

  Vivo Y83 ৳ 24,590 4 GB

  Vivo X21i ৳ 43,600 4 GB, 6 GB

  Vivo Z1 ৳ 29,500 4 জিবি

  Vivo NEX A ৳ 59,700 6 জিবি

  ভিভো নেক্স এস ৳ 43,200 8 জিবি

  Vivo Y93 13,990 4 GB

  Vivo Z3 ৳ 18,240 4 GB, 6 GB

  Vivo Z3i ৳ 33,990 6 জিবি

  Vivo Y71i 11,990 2 GB

  Vivo Y97 ৳ 24,990 4 জিবি

  Vivo V11i ৳ 27,990 4 GB, 6 GB

  Vivo X23 ৳ 48,990 8 GB

  Vivo V11 Pro ৳ 34,990 6 GB

  Vivo Z1i ৳ 24,500 4 জিবি

  Vivo V9 6GB ৳ 29,990 6 GB

  Vivo Y81 ৳ 14,990 3 জিবি

  Vivo Y95 19,990 4 GB

  Vivo Y83 Pro ৳ 24,590 4 GB

  Vivo Y93 (ভারত) 13,990 4 GB

  Vivo Z3X 17,280 4 GB

  Vivo Z5 ৳ 20,000 6 GB, 8 GB

  ভিভো নেক্স ডুয়াল ডিসপ্লে ৳ 68,000 10 জিবি

  Vivo Y91 14,990 3 GB

  Vivo Y89 19,990 4 GB

  Vivo X27 ৳ 44,990 8 GB

  Vivo V15 ৳ 25,990 6 জিবি

  Vivo V15 Pro ৳ 35,990 6 GB, 8 GB

  Vivo Y91C ৳ 10,990 2 জিবি

  Vivo X27 Pro ৳ 49,990 8 GB

  Vivo iQOO ৳ 47,040 6 GB, 8 GB, 10 GB

  Vivo Y17 ৳ 20,990 4 GB

  Vivo S1 ৳ 21,990 4 GB, 6 GB৷

  Vivo Y12 ৳ 14,990 3 GB, 4 GB৷

  Vivo iQOO Pro ৳ 43,200 8 GB, 12 GB

  Vivo iQOO নিও ৳ 24,960 6 GB, 8 GB

  Vivo Z1 Pro ৳ 16,500 4 GB, 6 GB, 8 GB

  Vivo Z5x ৳ 19,200 4 GB, 6 GB, 8 GB

  Vivo Y15 16,990 4 GB

  Vivo Y90 8,990 2 GB

  Vivo S1 Pro 26,990 8 GB

  Vivo V17 Neo ৳ 26,990 6 GB

  Vivo iQOO Pro 5G ৳ 46,990 8 GB, 12 GB

  Vivo NEX 3 ৳ 60,000 8 GB

  Vivo NEX 3 5G ৳ 76,800 8 GB, 12 GB

  Vivo Y5s ৳ 18,500 6 জিবি

  Vivo X30 Pro ৳ 52,800 8 GB, 12 GB৷

  Vivo S5 ৳ 35,000 6 GB, 8 GB

  Vivo Y19 ৳ 19,990 8 জিবি

  Vivo iQOO Neo 855 ৳ 24,000 6 GB, 8 GB

  Vivo U3 ৳ 13,440 4 GB, 6 GB

  Vivo Y11 (2019) ৳ 12,990 3 জিবি

  Vivo U10 11,520 3 GB, 4 GB

  Vivo V17 Pro ৳ 39,990 8 GB

  Vivo Z1x ৳ 22,080 6 GB

  Vivo Y9s ৳ 25,000 8 GB

  Vivo V17 (ভারত) 28,000 8 GB

  Vivo Z5i ৳ 22,000 6 জিবি

  Vivo U20 ৳ 16,500 6 জিবি

  Vivo Y3 স্ট্যান্ডার্ড শীঘ্রই 3 GB আসছে

  Vivo U20 ৳ 16,500 6 জিবি

  Vivo S1 Pro (China) আসছে শীঘ্রই 6 GB, 8 GB৷

  Vivo V17 ৳ 31,000 8 GB

  Vivo iQOO নিও 855 রেসিং ৳ 48,000 8 GB

  Vivo Z6 5G ৳ 28,000 6 GB, 8 GB৷

  Vivo V19 ৳ 26,000 8 GB

  Vivo U3x ৳ 10,560 3 GB, 4 GB৷

  Vivo NEX 3S 5G ৳ 61,000 8 GB, 12 GB

  Vivo iQOO 3 5G ৳ 45,000 6 GB, 8 GB, 12 GB

  Vivo iQOO Z1x 25,000 8 GB

  Vivo V19 Neo ৳ 30,000 8 GB

  Vivo Z5x (2020) ৳ 16,000 4 GB, 6 GB, 8 GB

  Vivo X50 Pro + 60,000 8 GB, 12 GB

  Vivo X50 ৳ 44,000 8 GB

  Vivo Y70s 27,000 8 GB

  Vivo S6 5G ৳ 27,000 8 GB

  Vivo Y50 ৳ 23,000 8 GB

  Vivo Y30 18,000 4 GB

  Vivo iQOO Neo3 5G ৳ 33,000 6 GB, 8 GB, 12 GB

  Vivo X50 Lite ৳ 28,000 8 GB

  Vivo iQOO Z1 ৳ 33,000 6 GB, 8 GB

  Vivo X50 Pro 58,000

  Vivo iQOO 5 শীঘ্রই আসছে 8 GB, 12 GB৷

  Vivo Y21 2020 শীঘ্রই আসছে 4 GB৷

  Vivo iQOO 3 Pro শীঘ্রই আসছে 8 GB, 12 GB৷

  Vivo V20 আসছে শীঘ্রই 8 GB

  Vivo Y13 শীঘ্রই আসছে 4 GB৷

  Vivo X60s 5G শীঘ্রই আসছে 8 GB৷

  Vivo S7 5G ৳ 34,000 8 GB

  Vivo Y51s ৳ 25,000 6 জিবি

  Vivo Y12i ৳ 13,000 3 জিবি

  Vivo Y30i 12,000 4 GB

  Vivo Y1s ৳ 9,000 2 জিবি

  Vivo iQOO U1 ৳ 18,000 6 GB, 8 GB

  Vivo Y91C 2020 9,990 2 GB

  Vivo Y91D ৳ 9,000 2 GB

  Vivo Y20i ৳ 13,000 3 জিবি

  Vivo Y20 16,000 4 GB

  Vivo iQOO 5 5G ৳ 50,000 8 GB, 12 GB

  Vivo Y51 (2020) ৳ 20,000 4 জিবি

  Vivo V20 SE আসছে শীঘ্রই 8 GB

  Vivo iQOO 5 Pro 5G ৳ 61,000 8 GB, 12 GB

  Vivo S1 Prime 24,000 8 GB

  Vivo X50e 5G ৳ 45,000 8 GB

  ভিভো ওয়াচ ৳ 20,000

  Vivo V20 Pro ৳ 41,000 8 GB

  VIVO Y12S শীঘ্রই আসছে 3 GB৷

  Huawei Y10 শীঘ্রই আসছে 6 GB

  Vivo Y70s 5G ৳ 26,000 8 GB

  Vivo X50 Pro Plus 66,000 8 GB, 12 GB

  Vivo X60 Pro Plus 5G ৳ 55,000 8 GB

  Vivo iQOO 6 ৳ 65,000 8 GB

  Vivo Y3s ৳ 17,000 4 জিবি

  Vivo V20 Pro 5G ৳ 41,000 8 GB

  Vivo Y20 (2021) ৳ 14,990 4 GB

  vivo Y52 5G ৳ 17,000 4 GB

  Vivo iQOO Neo5 Lite ৳ 30,000 8 GB, 12 GB

  Vivo Y70t ৳ 20,000 6 GB, 8 GB

  Vivo Y53s ৳ 25,000 8 GB

  Vivo iQOO 7 Neo আসছে শীঘ্রই 8 GB

  Vivo Y50s ৳ 32,000 8 GB

  Vivo V30 18,650 8 GB

  Vivo V19 ডুয়াল সেলফি ৳ 30,400 8 GB

  Vivo Y31 ৳ 20,000 8 GB

  Vivo Y13 (2021) ৳ 15,000 4 GB

  Vivo Z7 Pro 23,623 6 GB

  Vivo Y61 27,258 8 GB

  Vivo Y41 ৳ 22,716 8 GB

  Vivo S11 Pro শীঘ্রই আসছে 8 GB৷

  Vivo S10 ৳ 40,000 8 GB

  Vivo S3 Pro শীঘ্রই আসছে 8 GB৷

  Vivo S8 Pro ৳ 39,900 12 GB

  Vivo S4 ৳ 40,062 6 GB

  Vivo S4 Pro ৳ 40,972 6 GB

  Vivo Y30s 28,267 8 GB

  Vivo X51 Pro Plus 25,000 8 GB

  Vivo Y30i 12,000 4 GB

  Vivo X60 5G ৳ 46,000 8 GB

  Vivo V20 2021 30,000 8 GB

  Vivo Iqoo 7 5G শীঘ্রই আসছে 8 GB, 12 GB৷

  Vivo Y15s 2020 ৳ 17,000 4 GB

  Vivo iQOO Z3 23,000 8 GB

  Vivo Y31s 5G ৳ 20,000 4 GB, 6 GB

  Vivo X70 Pro +, 72,675 8 GB, 12 GB

  Vivo Y51 19,990 4 GB

  Vivo Y72 5G 30,000 8 GB

  Vivo QOO Z3 ৳ 23,000 6 GB, 8 GB৷

  Vivo Y30G ৳ 20,000 4 GB

  Vivo V21 5G ৳ 35,000 8 GB

  Vivo Y12s 2021 11,990 3 GB

  Vivo Y53s 4G ৳ 27,990 8 GB

  Vivo X60t Pro + ৳ 66,000 8 GB, 12 GB

  Vivo Y12A 11,990 3 GB

  Vivo iQOO U3x 5G ৳ 18,000 4 GB, 6 GB, 8 GB

  Vivo V21e 5G ৳ 30,000 8 GB

  Vivo X70 Pro + শীঘ্রই আসছে 8 GB, 12 GB৷

  Vivo X60 (চীন) 45,000 8 GB, 12 GB

  Vivo Y20s G 20,000 6 GB

  Vivo iQOO Neo5 5G 34,000 8 GB, 12 GB

  VIVO S9 5G 40,000 8 GB, 12 GB

  Vivo A73 28,000 8 GB

  vivo iQOO 8 ৳ 55,000 8 GB, 12 GB

  Vivo iQOO 8 Pro ৳ 58,000 8 GB, 12 GB

  Vivo Y12G ৳ 15,000 3 জিবি

  Vivo Y53s NFC ৳ 24,000 8 GB

  vivo Y72 5G (ভারত) 25,000 8 GB

  Vivo Y73 ৳ 28,000 8 GB

  Vivo Y53s 5G ৳ 24,990 8 GB

  Vivo iQOO 7 (ভারত) ৳ 36,100 8 GB, 12 GB

  Vivo iQOO 7 Legend ৳ 55,000 8 GB, 12 GB

  Vivo S10e ৳ 25,000 8 GB, 12 GB

  Vivo V23e ৳ 35,000 8 জিবি

  Vivo Y33s ৳ 22,000 8 GB

  Vivo X70t Pro 25,000 8 GB

  Vivo S5 Pro ৳ 30,000 8 GB

  Vivo Y73 2021 ৳ 27,550 8 GB

  Vivo T1 ৳ 32,000 8 GB, 12 GB

  Vivo T1x ৳ 25,000 6 GB, 8 GB

  Vivo Y15A 15,000 4 GB

  Vivo V23e 5G ৳ 38,000 8 GB

  Vivo Y55s ৳ 30,000 8 GB

  Vivo S12 Pro 5G ৳ 60,000 12 GB

  Vivo Y55s 5G ৳ 30,000 8 GB

  Vivo Y76 5G ৳ 30,000 8 GB

  Vivo Y74s ৳ 25,000 8 GB

  Vivo Y54s ৳ 24,000 6 জিবি

  


*2021 সালে ভিভো মোবাইলের দাম - ভিভো মোবাইলের মূল্য তালিকা 2021

  V*ivo Mobile 2021-এর বর্তমান মূল্য তালিকা, Vivo Mobile 2021-এর বর্তমান মূল্য, বাংলাদেশে সমস্ত Vivo ফোনের সর্বশেষ আপডেট

Post a Comment

0 Comments